Werkwijze

ColourConnect ontwerpt in samenspraak met (een vertegenwoordiging van) de opdrachtgever de gewenste interventie en brengt de verwachtingen, succesfactoren en het draagvlak in kaart. Met behulp van een persoonlijke, laagdrempelige scan wordt concreet gemaakt wat de waardensystemen, verandervoorkeuren en ‘fit’ met de organisatie zijn. In een op-maat-gemaakte teamsessies gaan we vervolgens concreet aan de slag met deze inzichten en stellen concrete doelen met behulp van zogenaamde BOEL-actie! opdrachten.

De borging van ‘Doe-Het-Zelf’ wordt bekrachtigd door de werving en inzet van Practitioners: teamleden die met, een extra instructie, zelfstandig hun collega’s en teams kunnen begeleiden in hun BOEL-actie! opdrachten.

Dat houdt in dat binnen relatief korte tijd duurzame samenwerking wordt gerealiseerd en zelfs verbeterkansen als ‘vanzelf’ worden gezien. En daarmee dus een langere houdbaarheid hebben. Onderhoud aan het systeem is onderdeel geworden van het “dag-dagelijkse” werk. Vertraagd om te versnellen: letterlijk gewaardeerde collega’s, kracht door de verschillen, burgers en partners duurzaam geholpen en op de koop toe: geld bespaart.

Onderweg ‘ont-dekten’ we meer en meer onze eigen passies, waarden en talenten en genoot bovenal intens van de ‘ont-wikkeling’ van mensen, zowel individuen als in teams om ons heen. Mijn kennis en ervaring zeten we graag in voor telkens weer een nieuwe ‘ont-dekking’sreis.

Herkenbaar en inspirerend aan de hand van voorbeelden uit films en de sport. En mét een uitstekende antenne voor dé kenmerken van een familiaire cultuur: (on)veiligheid, veranderwijsheid en daarmee samenhangende copingstrategieën. Kortom: overtuigd van de kracht van de verschillen/kleuren, met bijbehorende valkuilen, deze inzichtelijk maken en uiteindelijk met elkaar verbinden en omzetten in beweging!

GRATIS INTAKEGESPREK