Over Mijzelf

Hoi, ik ben Boudewijn

ColourConnect is van begin tot eind dicht bij de opdrachtgever en de collega’s, bereikbaar en beschikbaar, denkt mee, is wendbaar en flexibel en onderscheidt zich door volledig vertrouwen te hebben in het potentieel dat altijd aanwezig is.

Hierdoor ontstaat een organische en synergetische samenwerking en worden resultaten voor de lange termijn bereikt.

Uniek in onze aanpak is de puur persoonlijke benadering en ‘Doe-Het-Zelf’-methodiek: uiteindelijk kan de klant het zelf(standig). ColourConnect biedt op maat gemaakte verander- en ontwikkeltrajecten geheel afgestemd op de wensen van de klant.

Vertrouwen

ColourConnect is een organisatieadviesbureau dat (semi)overheden en organisaties in de publieke sector faciliteert bij hun primaire doelstelling en enige bestaansrecht: hun legitimiteit en vertrouwen bij inwoners, bedrijven en organisaties te behouden én te vergroten. Vertrouwen is cultureel bepaald en begint bij persoonlijke interacties.

Een hardnekkig fenomeen? Want cultuurverandering is toch een 20-jaren plan?

En: ambtenaren veranderen toch niet? Niets is minder waar en door onze jarenlange ervaring bij onder andere politie en gemeente, zijn wij ervan overtuigd dat juist zíj een unieke verbinding met elkaar hebben: de intrinsieke drive om met mensen te werken en altijd iets te willen betekenen voor een ander.

Verbinden

Door bewustwording van waarden en op basis van het uitgangspunt “kracht door verschillen” creëren we een optimale context waarin mensen concreet en meetbaar met elkaar aan de slag gaan. Voor een plezierige en proactieve dienstverlening en voor een duurzame samenwerking. Onze werkwijze is om teams optimaal te faciliteren in hun ‘ont-wikkeling’ en dit doen we door de verschillende “kleuren” met elkaar te “verbinden” en inzicht te geven waar de versterkers en verzwakkers zitten.

En dan heb je potentieel goud in handen. Samen ‘ont-dekken’ wie of wat je inspiratie is om dat vervolgens te gebruiken in je dagelijkse leven en werk. High-performance teams zijn in staat om dit alles te integreren en zodoende telkens weer perfecte prestaties en resultaten te leveren waarbij de zogenaamde ‘flow’ kenmerkend is. Dan gaat energie stromen, bereiken we samen meer dan alleen en niet op de laatste plaats: hebben we plezier in wat we doen! Dat gevoel kunnen we alleen maar krijgen door te co-creëren en samen ontwerpen we unieke, op-maat-geschreven trajecten.

Veiligheid

Met mijn 25 jaar ervaring op het gebied van leefbaarheid en veiligheid kan ik me goed verplaatsen in de mensen die werkzaam zijn in dit mooie vakgebied. Ik ken de “geur van de kleedkamer” en “de taal van de straat”. Veiligheid is de eerste basisbehoefte van de mens en dat maakt het extra bijzonder én geweldig om een bijdrage aan te leveren. Dat geldt voor “de waan van de dag” tot en met (het managen van) crisissituaties.

Mijn kennis en ervaring is erg breed: van het geven van vakgerichte trainingen tot en met het faciliteren van verander- en ontwikkeltrajecten. Vertrouwen, in jezelf en in anderen met wie je samenwerkt in dit vaak complexe werkveld, is een basisvereiste en dat (co-)creëer je via 4 randvoorwaarden: (psychologische) veiligheid, vrijmoedig spreken, het verschil maken en nooit forceren.

Mijn visie is te werken aan het enige bestaansrecht van een overheid: VERTROUWEN en om zodoende de kloof tussen overheden en inwoners te verkleinen. 

Het vertrouwen van Nederlanders in overheidsorganisaties te vergroten en vooral hun ambtenaren. Door zelfinzicht, zelfontwikkeling en eigenaarschap op hun toegevoegde waarden en te leveren diensten.