Over Mijzelf

Hoi, ik ben Boudewijn

ColourConnect is van begin tot eind dicht bij de opdrachtgever en de collega’s, bereikbaar en beschikbaar, denkt mee, is wendbaar en flexibel en onderscheidt zich door volledig vertrouwen te hebben in het potentieel dat altijd aanwezig is.

Hierdoor ontstaat een organische en synergetische samenwerking en worden resultaten voor de lange termijn bereikt.

Uniek in onze aanpak is de puur persoonlijke benadering en ‘Doe-Het-Zelf’-methodiek: uiteindelijk kan de klant het zelf(standig). ColourConnect kan offertes uitbrengen op basis van zowel uur- als vaste tarieven voor bijvoorbeeld een dagdeel of dagdelen, al naar gelang van de wens van de klant.

Vertrouwen

ColourConnect is een organisatieadviesbureau dat (semi)overheden en organisaties in de publieke sector faciliteert bij hun primaire doelstelling en enige bestaansrecht: hun legitimiteit en vertrouwen bij inwoners, bedrijven en organisaties te behouden én te vergroten. Vertrouwen is cultureel bepaald en begint bij persoonlijke interacties.

Een hardnekkig fenomeen? Want cultuurverandering is toch een 20-jaren plan?

En: ambtenaren veranderen toch niet? Niets is minder waar en door onze jarenlange ervaring bij onder andere politie en gemeente, zijn wij ervan overtuigd dat juist zíj een unieke verbinding met elkaar hebben, namelijk de intrinsieke drive om met mensen te werken en altijd iets te willen betekenen voor een ander.

Verbinden

Door bewustwording van waarden en op basis van het uitgangspunt “kracht door verschillen” creëren we een optimale context waarin mensen concreet en meetbaar met elkaar aan de slag gaan. Voor een plezierige dienstverlening, proactief en voor een duurzame samenwerking. Onze werkwijze is om teams optimaal te faciliteren in hun ‘ont-wikkeling’ en dit doen we door de verschillende “kleuren” met elkaar te “verbinden” en inzicht te geven waar de versterkers en verzwakkers zitten.

En dan heb je potentieel goud in handen. Samen ‘ont-dekken’ wie of wat je inspiratie is om dat vervolgens te gebruiken in je dagelijkse leven en werk. High-performance teams zijn in staat om dit alles te integreren en zodoende telkens weer perfecte prestaties en resultaten te leveren waarbij de zogenaamde ‘flow’ kenmerkend is. Dan gaat energie stromen, bereiken we samen meer dan alleen en niet op de laatste plaats: hebben we plezier in wat we doen! Dat gevoel kunnen we alleen maar krijgen door te co-creëren en samen ontwerpen we onze unieke, op-maat-geschreven programma’s.

Veiligheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VISIE

Mensen zijn verschillend en per definitie uniek. Onze overtuiging is: alles wat je nodig hebt om te ontwikkelen, te veranderen of te bereiken, zit al in je. ColourConnect heeft de ambitie om al deze verschillende kleuren (Colour) samen met jou te ont-wikkelen en te verbinden (Connect), ook met anderen in jouw eigen omgeving. Zodat jijzelf op een waardengerichte en duurzame manier samenwerkt en op een co-creatieve manier, denken omzet in #DOEN!

Veel verander- en ontwikkeltrajecten binnen overheden zijn kostbaar en renderen zelden, omdat ambtenaren vaak ‘change-wise’ zijn en exact weten hoe ze met de zoveelste verandering om moeten gaan. Het spreekt de intrinsieke motivatie niet of nauwelijks aan en voor de oppervlakkige waarnemer lijkt die onmogelijk om aan te spreken. Men verzandt in kort-cyclische veranderpogingen die (ergo) de primaire houding alleen nog maar meer bevestigen. De laatste decennia werden overheidsinstellingen min of meer gedwongen meer bedrijfsmatig te opereren en zich ook zodanig te organiseren. Termen als efficiëntie, effectiviteit en quick wins deden hun intrede in de drang naar meer controle, sturing en (snelle) resultaten. Met als effect: formele verandertrajecten (bijvoorbeeld procesverbeteringen, project- en programmamanagement) zonder al teveel interne impact en discrepantie in management- en professionele taal.

Echter niets is minder waar, want als de diepe drive eenmaal is ‘ont-dekt’ en aangesproken dan zijn de mogelijkheden oneindig. Dan doen we door eerst te vertragen en hiermee bewustzijn te creëren op de cultuur en waarden binnen jezelf en de organisatie. Vervolgens kan dan versneld worden op de relaties én de te behalen resultaten. Uniek aan ambtenaren is hun betekenisgeving (drive) met hun lokale betekenispatronen en taalwerelden, zoals informele gedragscodes “zo doen wij dat hier gewoon”. Deze patronen, taal en codes begrijpt en spreekt ColourConnect als geen ander door zijn jarenlange ervaring binnen deze organisaties en de samen doorlopen trajecten. Elke context is weer anders, kent zijn eigen gebruiken en ‘mores’ en wij willen en kunnen ook niet anders dan tijdelijk, maar volledig onderdeel te worden van het systeem. Alleen dan is het, ook energetisch gezien, mogelijk om waardevolle en zinvolle interventies te doen om het uiteindelijk weer met vertrouwen over te laten aan het systeem en de mensen zelf.